วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

5
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 05-03-2021 10:29:04 น.
2
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 02-03-2021 17:04:07 น.
1
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 01-03-2021 12:01:59 น.
1
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 01-03-2021 11:58:02 น.
28
ก.พ.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 28-02-2021 18:30:00 น.
28
ก.พ.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 28-02-2021 17:57:54 น.
18
ก.พ.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 18-02-2021 15:36:52 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 680
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ "ไม่ล้มไม่ลืมไม่เศร้ากินข้าวอร่อย" และเพื่อให้ผู้สูงอายุ

ประชุมสมาชิกสมัยสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำเภาล่ม ประจำปี 2563

ประชุมสมาชิกสมัยสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำเภาล่ม ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่12 กันยายน 2563 สถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด” ตำบลสำเภาล่ม

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายชาญชัย ถารีพันธ์ นายกอบต.สำเภาล่ม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด” ตำบลสำเภาล่ม ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำเภาล่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ พร้อม ร.ต.อ. ประสบศักดิ์ จันทาวุฒ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ”ต่อเนื่อง

กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ” (ต่อเนื่อง) ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ มัสยิดอิสลามวัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสำเภาล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรี แม่

กิจกรรมการออกกำลังตามสนามกีฬาและลานกีฬาของเด็กและเยาวชนในตำบล

หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าหมู่บ้านโปรตุเกส หมู่ที่ 2 บริเวณลานข้างสนามแม้นอินทร์ หมู่ที่ 3 บริเวณสนามฟุตบอลแม้นอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณลานปูนโรงสีเก่า ด้านริมแม่น้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณลานปูนโรงสีเก่า ด้านติดถนน หมู่ที่ 6 บริเวณหน้ามัสยิดอิสลามวัฒนา หมู่ที่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑