วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ พิทักษ์

ติดต่อ: 081-1711568

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

2
มิ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 02-06-2023 17:17:33 น.
2
มิ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 02-06-2023 15:57:15 น.
1
มิ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 01-06-2023 11:18:42 น.
31
พ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 31-05-2023 16:29:19 น.
31
พ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 31-05-2023 14:34:10 น.
31
พ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 31-05-2023 10:30:12 น.
31
พ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 31-05-2023 09:31:49 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 1567
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการบริหารสมองและความจำ และให้ความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. อบต.สำเภาล่ม ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม​ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยได้รับเกียรติจาก นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำ

โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

องค์กรบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มส่งตัวเเทนเข้าร่วม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้สูงอายุ แลการออมและการทำน้ำยาล้างจานใช้เองในครัวเรือน

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำกระเป๋าปิ๊กแป๊ก ผ้าด้นมือ”

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าปิ๊กแป๊ก ผ้าด้นมือ” ในระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

หมู่ที่ 3 ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๙๕๐-๙๗๕ แฟ็กช ๐-๓๕๙๕๐-๙๘๕

E-mail : sampaolom.701216@gmail.com